Prostreno.cz

Prevence rozvoje respiračních onemocnění

Nadcházející sezona akutních respiračních onemocnění je letos zkomplikována přítomností koronaviru. Proto je velice důležité se zaměřit na posílení imunity. Ideální období je právě toto přechodové, jelikož zvyšování odolnosti vůči nákazám není děj okamžitý, nýbrž trvající zhruba jeden měsíc. Dalším preventivním opatřením, vedle podpory imunity, je zvýšená hygiena rukou, tedy mytí rukou, používání dezinfekčních gelů či roztoků, dodržování hygienických pravidel, zabránění šíření infekčních agens kapénkami ochranou dýchacích cest pomocí ústenek, roušek či respirátorů. A dále dodržování zásad správné životosprávy, jako je pestrá a vyvážená strava, pravidelný pohyb – pokud možno venku, redukce nadváhy.

Nepodceňujte mytí rukou

„Mytí rukou a používání vhodných dezinfekčních gelů a roztoků je jedním ze zásadních postupů pro prevenci infekce. Mytí rukou mýdlem a tekoucí teplou vodou by mělo být časté a důkladné, mělo by trvat minimálně 20 sekund. Provádět by se mělo vždy před každým jídlem a po použití toalety. Pokud si nelze ruce pečlivě umýt, doporučuje se použít vhodný dezinfekční přípravek, a to nejčastěji na bázi alkoholu. Při výběru a použití vhodného dezinfekčního přípravku je dobré se poradit s lékárníkem, jelikož na trhu jich je celá řada, ovšem s různou účinností. Ne všechny přípravky totiž působí na viry. Nejsou tzv. virucidní. Antibakteriální se nerovná virucidní. Navíc i správně zvolený přípravek ztrácí svoji účinnost, pokud je nesprávně použit,“ uvádí PharmDr. Helena Kutilová.

Ochrana dýchacích cest

„Hygienická pravidla má i ochrana dýchacích cest. V tuto dobu bychom měli vynechat zdravení podáním ruky, polibkem nebo obejmutím. Při kašli a kýchání si před ústa dávat nejlépe jednorázový kapesník, popř. rukáv, šátek, předloktí. Nikoli ruku. Neumytýma rukama se nedotýkat očí, nosu a úst. Jsou to brány vstupu infekce do těla. Ochranu dýchacích cest lze nejčastěji provádět v podobě správně nasazených ústenek, roušek a respirátorů,“ uvádí Mgr. Jan Sahula. „Po použití ochranných pomůcek je dobré provést jejich bezpečnou likvidaci, tedy zabalit je do plastového sáčku, uzavřít a vložit do běžného odpadu. Po odložení roušky či respirátoru si nezapomenout umýt ruce. Ústenky jsou určeny k jednorázovému použití, roušky a respirátory lze za dodržení určitých podmínek použít opakovaně. O správném zacházení s ochrannými pomůckami by měl být pacient poučen při jejich zakoupení v lékárně,“ dodává Jan Sahula.

Přípravky vhodné k posílení imunity

Česká lékárnická komora vytvořila seznam přípravků, které mají prokazatelně pozitivní vliv na prevenci nebo průběh virových respiračních onemocnění. Výběr těchto přípravků patří do rukou lékárníka, který zhodnotí jeho vhodnost, velikost dávky, správné užití a lékovou formu. Jedná se o:

Vitamin D: Jeho deficit je prokazatelně spojen se snížením imunity.

Beta-glukany: Studie potvrzují jejich příznivý vliv na příznaky a průběh chřipkových infekcí.

Zinek ideálně v kombinaci s vitaminem C: Zinek se podílí na tvorbě a aktivaci buněk imunitního systému.

Selen: Jeho deficit je spojen se zvýšeným výskytem virových onemocnění, a sníženou imunitou obecně.

Slovo závěrem

Tato doporučení mají obecnou platnost, nejsou ničím novým a měla by být dodržována každoročně před nástupem i v průběhu sezonních viróz.

Celkem 0 komentářů


Sledujte nás na sociálních sítích:
Vložit můj recept

Reklama

Prostreno.cz

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit přes Bety.cz Registrovat