Prostreno.cz

Kvalita ovoce a zeleniny dnes a dříve

Náš svět je závislý na inovacích, vše se velice rychle vyvíjí, exponenciálně roste zásoba našich znalostí v různých oborech, jako je například IT, počítače apod. A stejně to platí i pro výživu, pro potraviny a vůbec naši znalost lidského těla. Potraviny nejsou stejné, jako byly v minulosti – např. původní divoké banány obsahovaly semena, ale člověk je vyšlechtil, aby se pohodlněji konzumovaly. Ostatně stejně jako si snažíme učinit život ve všech oblastech pohodlnější, děláme to i u potravin.

Čas je vyšlechtil, aby byla konzumace pohodlnější, ostatně stejně jako si snažíme učinit život ve všech oblastech pohodlnější, děláme to i u potravin.

Roste populace, zrychluje se zemědělství

Z extenzivního zemědělství se kvůli nedostatku půdy přechází na stále intenzivnější zemědělství, které se snaží o co největší zisk a produkci na malé ploše. A zde se dostáváme k otázce, kterou si klade mnoho lidí – může se tento přechod projevit na kvalitě vypěstovaných potravin a obsahu jejich makro a mikro nutrientů?
Ve spoustě „odborných“ článků si můžeme přečíst, že dnešní zelenina a ovoce už nejsou to co bývaly. Dokonce vám tímto argumentují i firmy které prodávají doplňky stravy jako jsou vitaminy a minerály, řeknou vám, že si určitě musíte koupit vitaminy, protože dnes už nejste schopni doplnit DDD pouze pomocí stravy.

A je to skutečně pravda?

Většina článků, nebo lidé, kteří vám to začnou tvrdit, vlastně ani nemá žádný vědecky podložený údaj, nikde si nepřečetli žádnou vědeckou studii, jen to někde zaslechli a uznali za pravdu.

Technologie, které dnes máme, a díky kterým jsme schopni zjistit obsah nutrientů ve stravě, jsou otázkou posledních pár desítek let, a proto vlastně není možné zjistit, co vše obsahovalo ovoce a zeleniny dříve. A navíc vlastně ani takové ovoce a zelenina dnes už neexistují v té samé podobě jako v dobách paleolitu.

Studie z časopisu „The South African Journal of Nutrition“

Tato studie zjišťovala přítomnost nutrientů ve volně rostoucím ovoci. Když se podíváme na výsledky těchto studií shrneme je a porovnáme zastoupení jednotlivých nutrientů (bílkoviny, sacharidy, tuky) se kterým se můžeme setkat na pultech obchodů, dospějeme k závěru, že žádné markantní rozdíly zde nejsou. Nemůžeme tedy s vůbec žádnou jistotou tvrdit, že volně rostoucí ovoce je v těchto ohledech nutričně hodnotnější oproti tomu konvenčnímu.

Dalším příkladem je studie (review), která právě na mýtus snižujícího se obsahu živin v ovoci, zelenině a obilovinách reaguje a vše uvádí na pravou míru.
Autoři této studie zmiňují, že data ohledně obsahu nutrientů z minulého století nejsou věrohodná díky limitacím v metodách testování. Závěry této studie jsou fakta, že analýzy složení potravin z různých let a jejich porovnání mohou být často zavádějící. Dále také uvádějí, že sice některé potraviny mohou mít nižší obsah nutrientů, ale stejně tak jsou potraviny, které tento obsah mohou mít vyšší.
V neposlední řadě se ve studii můžeme dozvědět, že i když některé studie ukazují na menší procento nutrientů, stále jsme schopni pokrýt doporučené denní dávky všech živin z ovoce a zeleniny ze supermarketu.

Zde si neodpustím uvést větu: „Rostliny jsou na vitaminech a minerálech závislé, kdyby je neměly, nemohly by růst‘‘

Bohužel, na internetu a v médiích se budeme nadále setkávat s tvrzením, že ovoce a zelenina už nejsou takové jako v minulosti z toho důvodu, že obsah nutrientů v nich se stále snižuje, nejedná se v žádném případě o podložené tvrzení, které by vycházelo ze současného vědeckého poznání!
I když se obsah některých nutrientů opravdu může snížit (např. díky dilution efektu nebo kvalitě půdy), jsou to tak malé změny, které nemají pro naše zdraví žádný význam a které jsou v rozmezí přírodní variability.  

Celkem 0 komentářů


Sledujte nás na sociálních sítích:
Vložit můj recept

Reklama

Tip na snídani

Více tipů

Frittata s rajčaty

(12 hlasů)

Vláčný mazanec

(27 hlasů)

Toast s gorgonzolou

(30 hlasů)
Prostreno.cz

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit přes Bety.cz Registrovat